SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

Predstavniki SID banke in Sberbank so 5. 9. 2018 podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Sberbank pridobila 30 milijonov evrov iz Sklada skladov, ki jim bo dodala še 15 milijonov evrov lastnih sredstev in jih nato v obliki posojil za raziskave, razvoj in inovacije posredovala slovenskim podjetjem.

Posojila za raziskave, razvoj in inovacije bodo pri Sberbank, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim (»start-up«) podjetjem.

Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi dolge ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter milejši pogoji zavarovanja, Sberbank pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od deset tisoč do deset milijonov evrov, financirajo pa se lahko naložbe s področja RRI v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan: "Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije so temelj večje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva v ostri mednarodni konkurenci ter osnova tehnoloških inovacij 4. industrijske revolucije. Pridobivanje ustreznih virov za financiranje takih naložb je za slovenska podjetja pogosto težavno. SID banka in Sberbank želita s temi posojili aktivno spodbuditi vlaganja slovenskih podjetij na področjih, ki so pomembna za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostni razvoj."

Predsednik uprave Sberbank banka d. d. Gašpar Ogris-Martič: "Izbor naše banke na javnem razpisu za Sklad skladov predstavlja potrditev naše strateške usmeritve in nam hkrati omogoča, da tudi v prihodnje svoje produkte in storitve še bolj prilagodimo željam in potrebam slovenskih podjetij. S produktom Sklada skladov bomo lahko v naslednjih letih ponudili slovenskim podjetjem financiranje investicij v njihov nadaljnji razvoj. Produkt je atraktiven tako glede strukture financiranja, kot so npr. ročnost, moratorij, kakor tudi s cenovnega vidika, kot so obrestna mera, stroški odobritve ..."

Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 234,73 milijonov evrov, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023. Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih: raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj.

Nove finančne instrumente SID banka razvija na osnovi predhodne ocene vrzeli financiranja, ki jo je izvedla slovenska družba PwC ter dopolnila analiza Evropske investicijske banke. Ugotovili sta tržne vrzeli na področjih financiranja malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Na teh štirih področjih tako Sklad skladov izvaja finančne instrumente za posamezne ciljne skupine.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.