O skladu

Mediji

Prava informacija ob pravem času je v današnjem hitro spreminjajočem poslovnem svetu ključna, zato je korektno in profesionalno sodelovanje z mediji in ostalimi strokovnimi javnostmi ena izmed prioritet naše komunikacijske strategije. 

Skladno s tem je naš cilj na vsa novinarska vprašanja odgovoriti strokovno in ažurno. Da bi zagotovili kar najbolj kakovostne informacije, v Oddelku za marketing in odnose z javnostmi odgovore pripravljamo v sodelovanju s strokovnimi službami SID banke. Novinarje zato prosimo, da upoštevajo, da bomo na vprašanja odgovorili v najmanj 24 urah, za zahtevnejša vprašanja pa si pridržujemo pravico odgovoriti v daljšem roku, ki pa v nobenem primeru ne bo presegel zakonsko določnega roka sedmih delovnih dni (45.člen Zakon o medijih).

Sporočila za javnost

2023

16. junij 2023: Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

3. marec: Iz vira, ki je bil pridobljen v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19, je še vedno na voljo 5 mio EUR

2022

23. december: SID banka je črpala celotna kohezijska sredstva v višini skoraj 300 milijonov evrov za nadaljnje financiranje slovenskih podjetij in občin

2021

15. december: 3,3 milijonsko posojilo SID banke soomogočilo investicijo v izgradnjo 142 javnih najemnih stanovanj in garažno hišo za mlade družine, starejše in upravičence do neprofitnih stanovanj

5. oktober 2021: SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev

25. maj 2021: Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo, ki bo razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro

11. marec 2021: S portfeljskimi garancijami za RRI v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem širimo dostop do financiranja razvojno pomembnih projektov

2020

22. oktober 2020: SID banka s Skladom skladov COVID-19 uspešno blaži posledice epidemije na gospodarstvo

2. oktober 2020: Nov sklad SID banke iz evropskih kohezijskih sredstev za omilitev posledic epidemije COVID-19

19. maj 2020: SID banka s portfeljskimi garancijami v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah

2019

9. december 2019: SID banka uspešno črpala drugo tranšo kohezijskih sredstev, s katerimi v okviru Sklada skladov nudi financiranje podjetij in občin

14. november 2019: SID banka zelo uspešno plasira kohezijska sredstva 

22. julij 2019: SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada

4. junij 2019: 15 milijonov evrov za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije preko Gorenjske banke

3. april 2019: Novih 42 milijonov eurov posojil za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije preko SID banke

9. januar 2019: Slovenski podjetniški sklad z novo ponudbo mikroposojil iz Sklada skladov SID banke za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva

2018

25. oktober 2018: Primorska hranilnica Vipava je obogatila svojo ponudbo s podjetniškimi mikrokrediti iz Sklada skladov

5. september 2018: SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

2017

24. november 2017: Oblikovanje prvega Sklada skladov za financiranje razvoja in podjetništva iz evropskih kohezijskih sredstev

 

Kontakt

Saša Podpeskar

e: sasa.podpeskar@sid.si
direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi t: 01 200 72 64

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.