Dokumenti

Dokumentacija za kredite za raziskave, razvoj in inovacije za MSP krite z jamstvom SID banke
PDF icon Posebni pogoji
Dokumentacija za posojila za financiranje razvoja, raziskav in inovacij (RRI) - COVID-19
PDF icon Posebni pogoji
Dokumentacija za mikroposojila za MSP (MSP mikro) - COVID-19
PDF icon Posebni pogoji
Dokumentacija za kredite, krite z jamstvom SID banke
PDF icon Posebni pogoji za MSP PDF icon Predstavitvena zloženka - Krediti kriti z jamstvom SID banke za MSP
Dokumentacija za lastniško in kvazi lastniško financiranje
PDF icon Posebni pogoji
Dokumentacija za posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)
PDF icon Posebni pogoji
Dokumentacija za posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)
PDF icon Posebni pogoji
Dokumentacija za posojila za financiranje razvoja, raziskav in inovacij (RRI)
PDF icon Posebni pogoji PDF icon Predstavitvena zloženka - Posojila za financiranje RRI
Dokumentacija za mikroposojila za MSP (MSP mikro)
PDF icon Posebni pogoji PDF icon Predstavitvena zloženka - Mikroposojila za MSP

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
05. Oktober 2021

SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev

S tem je omogočila več kot 237 milijonov evrov financiranj slovenskih podjetij in občin ter v septembru 2021 izbrala še dva nova posrednika finančnih instrumentov v okviru Skladov SID banke.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.