Mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov zagonskim, mikro, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam zagotavljamo financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja inovacijskih vlaganj z dolžniškimi oblikami financiranja.

 
 

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov samostojnim podjetnikom, mikro in malim ter zagonskim podjetjem nudimo mikrokredite za ugodno financiranje vsakodnevnega poslovanja.

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike je podjetjem v semenski fazi in fazi zagona na voljo financiranje z namenom vzpodbude nastanka in razvoja novih uspešnih podjetij.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnega vzvoda so javnemu sektorju in podjetjem ESCO na voljo ugodni dolgoročni krediti za celovito energetsko prenovo javnih stavb.

 

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnega vzvoda so projektom mestnih občin na voljo ugodni dolgoročni krediti za urbani razvoj.

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
SID banka
t: 01 200 75 14 www.sid.si
Slovenski podjetniški sklad
t: 02 234 12 60 www.podjetniskisklad.si
10. Junij 2019

Obvestilo: Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Obveščamo vas, da so pošla vsa sredstva po programu Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI) pri finančnem posredniku SID banki, zato oddaja vlog po navedenem...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.