O skladu

Produkti

Na področju malih in srednje velikih podjetij (MSP)

bo SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom za financiranje obratnih sredstev in naložb v osnovna sredstva nudila ugodne mikrokredite (do 25 tisoč evrov). Za področje bo na voljo 60 milijonov evrov.

MSP-jem bo na voljo še 65 milijonov evrov za portfeljske garancije, vključno z mikrogarancijami. S temi garancijami se zasleduje naslednje koristi za končne koristnike: nižja raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere kreditov, manjši stroški garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice kredita. Podjetje bo lahko sredstva kredita, kritega z garancijo, porabilo za naložbeno financiranje (osnovna sredstva) ali za financiranje obratnega kapitala.

Za lastniško in kvazi-lastniško financiranje MSP-jev v semenski fazi, fazi oblikovanja, fazi razvoja in fazi preobrata bo na voljo 10 milijonov evrov.

S temi produkti se skuša zmanjšati težave MSP-jev, mikro podjetij ter s.p.-jev pri dostopanju do financiranja, povečati podjetniško dejavnost, število hitrorastočih podjetij ter produktivnost podjetij.

Na področju razvoja, raziskav in inovacij (RRI)

bo SID banka prek Sklada skladov MSP-jem, zagonskim podjetjem, start-up in velikim podjetjem, nudila ugodne kredite za financiranje.  Za področje bo na voljo 58 milijonov evrov.

Podjetjem bodo na voljo tudi portfeljske garancije v skupni vrednosti 30 milijonov evrov z namenom zagotovitve naslednjih koristi: nižja raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere kreditov, manjši stroški garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice kredita. Portfeljska garancija bo zagotovljena sodelujočim finančnim institucijam in bo lahko krila morebitne izgube finančne institucije.

Pričakovani rezultati ugodnih kreditov in portfeljskih garancij so povečanje števila inovacijsko dejavnih podjetij, rast zasebnih naložb v RRI, večji delež izvoza visokotehnoloških izdelkov ter več slovenskih podjetij, vključenih v globalne dobaviteljske verige in konzorcije.

Na področju energetske učinkovitosti (EE)

bo SID banka prek Sklada skladov javnemu sektorju in  podjetjem ESCO nudila ugodne kredite za celovito energetsko prenovo javnih stavb z nižjimi zahtevami za zavarovanje, nižjo obrestno mero in daljšo odplačilno dobo. Za ta namen je predvidenih 25 milijonov evrov.

Na področju urbanega razvoja (UR)

bo SID banka prek Sklada skladov javnemu sektorju (mestne občine ter javna podjetja, ki upravljajo z javnimi površinami in stavbami), zasebnemu sektorju (ki upravlja z javnimi površinami in stavbami ipd.) ter javno-zasebnim partnerstvom nudila ugodne kredite za projekte na področju urbanega razvoja. Za ta namen bo na voljo 5 milijonov evrov ter zahtevan finančni vzvod.

Sredstvom evropske kohezijske politike bodo finančni posredniki zagotovili še okoli 150 milijonov evrov finančnega vzvoda, tako da bo podjetjem in drugim končnim prejemnikom skupaj na voljo okoli 400 milijonov evrov.

 

 

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.