Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Za posojila namenjena financiranju naložb v razvoj, raziskave in inovacije iz programa RRI je na voljo še dodatnih 40 milijonov evrov. Finančni instrumenti, ki vključujejo posojila in jamstva, omogočajo financiranje do 10 milijonov evrov, ročnosti do 10 let, financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice. Sredstva so dostopna pri več finančnih institucijah, vključno z Delavsko hranilnico, Gorenjsko banko, N banko in preko SID banke.

Majhnim in srednje velikim podjetjem so na voljo posojila v skupni višini do 50 milijonov evrov iz programa MSP, vključno s krožnim gospodarstvom, mikroposojili ter lastniškim in kvazi-lastniškim financiranjem. Pogoji se razlikujejo glede na vrsto instrumenta, možno je finaniranje do 10 milijonov evrov, z ročnostjo do 10 let, v primeru mikroposojil pa do 25.000 evrov in z ročnostjo do 5 let. Finančni instrumenti omogočajo financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice. Sredstva so dostopna pri več finančnih institucijah, vključno z Delavsko hranilnico, NLB, Primorsko hranilnico Vipava in SID banko.

Za posojila namenjena projektom celovite energetske prenove javnih stavb je na voljo okoli 3 milijone evrov, pri čemer program omogoča posojila od 100.000 evrov do razpoložljivih sredstev. Ročnost posojila sega od 5 do 25 let, financiranje pa pokriva 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. Poleg SID banke sodelujejo tudi finančni posredniki, kot so Delavska hranilnica, Gorenjska banka, NLB, Primorska hranilnica Vipava, N banka in Slovenski podjetniški sklad. Skupaj sta Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj ter SID banka od leta 2017 podprla skoraj 9.000 končnih prejemnikov z več kot 390 milijoni evrov iz obeh skladov.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.