Na voljo je novih 94,9 milijonov evrov posojil SID banke

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je novembra 2017 s SID banko podpisalo sporazum o financiranju operacije Finančni instrumenti (FI) 2014-2020, s katerim so slovenskemu gospodarstvu v obdobju 2014-2020 na voljo finančni instrumenti v višini 234,73 milijonov evrov evropskih sredstev, ki skupaj s slovensko udeležbo obsegajo kar 379,5 milijonov evrov sredstev.

Evropska sredstva se SID banki izplačujejo v štirih enakih tranšah po 63,3 milijonov evrov evropskih sredstev, kar skupaj s slovensko udeležbo predstavlja 94,9 milijonov evrov finančnih instrumentov, ki so na voljo gospodarstvu do porabe sredstev. Do sedaj sta bili izplačani dve tranši v skupni višini 126,6 milijonov evrov evropskih sredstev oziroma 189,7 milijonov evrov skupaj s slovensko udeležbo, v okviru teh pa so na voljo še neporabljena sredstva v višini 23,8 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30. decembra 2021 izplačalo tretjo tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI 2014-2020 v višini 63,3 milijonov evrov evropskih sredstev, od tega za posojila in portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) 22,0 milijonov evrov, za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP) 33,8 milijonov evrov, za posojila za energetsko prenovo javnih stavb (EE) 6,2 milijonov evrov ter za posojila za investicije na področju urbanega razvoja (UR) 1,3 milijona evrov.

Z izplačilom tretje tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam, osebam ožjega in širšega javnega sektorja ter občinam skupaj s slovensko udeležbo znova na voljo novih 33,0 milijonov evrov za posojila in portfeljske garancije za RRI, 50,6 milijonov evrov za mikrokredite, portfeljske garancije in lastniško financiranje za MSP, 9,4 milijonov evrov za posojila za EE ter 1,9 milijona evrov za posojila za UR.

Na podlagi novih prejetih evropskih sredstev MGRT sodelujoči finančni posredniki v okviru Sklada skladov SID banke (Delavska hranilnica, Gorenjska Banka, Nova ljubljanska banka, Primorska hranilnica Vipava, Sberbank, Slovenski podjetniški sklad in tudi SID banka neposredno) že nudijo novo ugodno dolgoročno financiranje končnih prejemnikov in s tem omogočajo financiranje novim razvojnim projektom in tekočemu poslovanju v okviru različnih finančnih instrumentov. 

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.