3,3 milijonsko posojilo SID banke soomogočilo investicijo v izgradnjo 142 javnih najemnih stanovanj in garažno hišo za mlade družine, starejše in upravičence do neprofitnih stanovanj

SID banka je preko Sklada skladov, iz sredstev evropske kohezijske politike, s posojilom za financiranje projektov urbanega razvoja za občine, omogočila kreditiranje z ročnostjo 25 let, ki bo podjetju zagotovilo tudi ugodnejše in dolgoročnejše izpolnjevanje kreditnih obveznosti. S sredstvi iz Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, je bilo tako omogočeno sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob otvoritvi sporočil: »S financiranjem gradnje nizkoenergijskih oskrbovanih, neprofitnih stanovanj ter stanovanj za mlade družine spodbujamo medgeneracijsko povezovanje, energetsko učinkovitost in lokalno naložbo ter s tem prispevamo k obratu negativnega trenda stagnacije prebivalstva, kar bo zagotavljalo pomembne ekonomske multiplikativne učinke v lokalni skupnosti. Financiranje projektov urbanega razvoja, kamor sodijo tudi nerevitalizirane mestne površine, ki so bile prej neizkoriščeno mestno območje, so pomembni občinski projekti, ki jih skladno s poslanstvom in strategijo spodbuja SID banka, saj bodo tudi v prihodnje omogočali trajnostni razvoj in napredek mestne občine.«

Na sliki z leve proti desni: 

  • Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje
  • Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje
  • Matjaž Stritih, direktor oddelka za finančne institucije in za izvajanje sklada skladov v SID banki
  • Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.