SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev

Od začetka prvih financiranj iz Skladov SID banke (Sklad skladov in nov Sklad skladov COVID-19 v letu 2020) decembra 2018 do konca junija 2021 je SID banka, skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki, podjetjem, samostojnim podjetnikom in občinam omogočila financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini več kot 237 milijonov evrov. Aktivnosti SID banke vezano na izvajanje Sklada skladov iz EKP 2014-2020 in novega Sklada skladov COVID-19 pomembno prispevajo k slovenski uspešnosti črpanja evropskih kohezijskih sredstev.

V avgustu je SID banka kot upravljavka Skladov uspešno črpala še zadnjo, četrto tranšo kohezijskih sredstev za Sklad skladov COVID-19 iz katere je podjetjem za raziskave, razvoj in inovacije in mikrokroposojila za MSP na voljo skupaj 65 milijonov evrov. Poleg tega je iz Sklada skladov, v katerega sta bili doslej črpani dve tranši, na voljo 126,5 milijonov evrov. Za posrednika novih sredstev  v višini 10,5 mio EUR za mikroposojila je tako bila na novem razpisu izbrana Primorska hranilnica Vipava. Za kredite za raziskave, razvoj in inovacije za MSP krite z jamstvi SID banke v višini 9,44 mio EUR pa je bila izbrana finančna posrednica Gorenjska banka, pri čemer pa že sodeluje tudi Delavska hranilnica.

Več o aktivnostih SID banke in sodelujočih finančnih posrednikov na področju kohezijskih sredstev v sporočilu za javnost.

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
17. September 2023

Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Do konca leta  je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 prek različnih finančnih instrumentov na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev. 

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.