3,3 milijonsko posojilo SID banke soomogočilo investicijo v izgradnjo 142 javnih najemnih stanovanj in garažno hišo za mlade družine, starejše in upravičence do neprofitnih stanovanj

SID banka je preko Sklada skladov, iz sredstev evropske kohezijske politike, s posojilom za financiranje projektov urbanega razvoja za občine, omogočila kreditiranje z ročnostjo 25 let, ki bo podjetju zagotovilo tudi ugodnejše in dolgoročnejše izpolnjevanje kreditnih obveznosti. S sredstvi iz Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, je bilo tako omogočeno sofinanciranje Republike Slovenije in EU iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je ob otvoritvi sporočil: »S financiranjem gradnje nizkoenergijskih oskrbovanih, neprofitnih stanovanj ter stanovanj za mlade družine spodbujamo medgeneracijsko povezovanje, energetsko učinkovitost in lokalno naložbo ter s tem prispevamo k obratu negativnega trenda stagnacije prebivalstva, kar bo zagotavljalo pomembne ekonomske multiplikativne učinke v lokalni skupnosti. Financiranje projektov urbanega razvoja, kamor sodijo tudi nerevitalizirane mestne površine, ki so bile prej neizkoriščeno mestno območje, so pomembni občinski projekti, ki jih skladno s poslanstvom in strategijo spodbuja SID banka, saj bodo tudi v prihodnje omogočali trajnostni razvoj in napredek mestne občine.«

Na sliki z leve proti desni: 

  • Breda Arnšek, podžupanja Mestne občine Celje
  • Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje
  • Matjaž Stritih, direktor oddelka za finančne institucije in za izvajanje sklada skladov v SID banki
  • Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.