Mala in srednja podjetja ter samostojni podjetniki

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov zagonskim, mikro, malim, srednjim in velikim podjetjem ter zadrugam zagotavljamo financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja inovacijskih vlaganj z dolžniškimi oblikami financiranja.

 
 

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnih posrednikov samostojnim podjetnikom, mikro in malim ter zagonskim podjetjem nudimo mikrokredite za ugodno financiranje vsakodnevnega poslovanja.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnega vzvoda so javnemu sektorju in podjetjem ESCO na voljo ugodni dolgoročni krediti za celovito energetsko prenovo javnih stavb.

 

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike in sredstev finančnega vzvoda so projektom mestnih občin na voljo ugodni dolgoročni krediti za urbani razvoj.

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Na podlagi sredstev evropske kohezijske politike je podjetjem v semenski fazi in fazi zagona na voljo financiranje z namenom vzpodbude nastanka in razvoja novih uspešnih podjetij.

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.