SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev

Od začetka prvih financiranj iz Skladov SID banke (Sklad skladov in nov Sklad skladov COVID-19 v letu 2020) decembra 2018 do konca junija 2021 je SID banka, skupaj s sodelujočimi finančnimi posredniki, podjetjem, samostojnim podjetnikom in občinam omogočila financiranje iz kohezijskih sredstev v skupni višini več kot 237 milijonov evrov. Aktivnosti SID banke vezano na izvajanje Sklada skladov iz EKP 2014-2020 in novega Sklada skladov COVID-19 pomembno prispevajo k slovenski uspešnosti črpanja evropskih kohezijskih sredstev.

V avgustu je SID banka kot upravljavka Skladov uspešno črpala še zadnjo, četrto tranšo kohezijskih sredstev za Sklad skladov COVID-19 iz katere je podjetjem za raziskave, razvoj in inovacije in mikrokroposojila za MSP na voljo skupaj 65 milijonov evrov. Poleg tega je iz Sklada skladov, v katerega sta bili doslej črpani dve tranši, na voljo 126,5 milijonov evrov. Za posrednika novih sredstev  v višini 10,5 mio EUR za mikroposojila je tako bila na novem razpisu izbrana Primorska hranilnica Vipava. Za kredite za raziskave, razvoj in inovacije za MSP krite z jamstvi SID banke v višini 9,44 mio EUR pa je bila izbrana finančna posrednica Gorenjska banka, pri čemer pa že sodeluje tudi Delavska hranilnica.

Več o aktivnostih SID banke in sodelujočih finančnih posrednikov na področju kohezijskih sredstev v sporočilu za javnost.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
08. June 2020

SID bank eases access to commercial bank's financing for SMEs through Fund of funds portfolio guarantees

Small and medium enterprises can from now on receive loans with SID bank’s guarantee in total amount of EUR 100 million directly at participating commercial banks-Nova Ljubljanska banka, Delavska...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.