Do konca leta je v okviru Sklada skladov in Sklada skladov Covid-19 na voljo skupno 93 milijonov evrov sredstev

Za posojila namenjena financiranju naložb v razvoj, raziskave in inovacije iz programa RRI je na voljo še dodatnih 40 milijonov evrov. Finančni instrumenti, ki vključujejo posojila in jamstva, omogočajo financiranje do 10 milijonov evrov, ročnosti do 10 let, financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice. Sredstva so dostopna pri več finančnih institucijah, vključno z Delavsko hranilnico, Gorenjsko banko, N banko in preko SID banke.

Majhnim in srednje velikim podjetjem so na voljo posojila v skupni višini do 50 milijonov evrov iz programa MSP, vključno s krožnim gospodarstvom, mikroposojili ter lastniškim in kvazi-lastniškim financiranjem. Pogoji se razlikujejo glede na vrsto instrumenta, možno je finaniranje do 10 milijonov evrov, z ročnostjo do 10 let, v primeru mikroposojil pa do 25.000 evrov in z ročnostjo do 5 let. Finančni instrumenti omogočajo financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV ter moratorij na odplačilo glavnice. Sredstva so dostopna pri več finančnih institucijah, vključno z Delavsko hranilnico, NLB, Primorsko hranilnico Vipava in SID banko.

Za posojila namenjena projektom celovite energetske prenove javnih stavb je na voljo okoli 3 milijone evrov, pri čemer program omogoča posojila od 100.000 evrov do razpoložljivih sredstev. Ročnost posojila sega od 5 do 25 let, financiranje pa pokriva 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. Poleg SID banke sodelujejo tudi finančni posredniki, kot so Delavska hranilnica, Gorenjska banka, NLB, Primorska hranilnica Vipava, N banka in Slovenski podjetniški sklad. Skupaj sta Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj ter SID banka od leta 2017 podprla skoraj 9.000 končnih prejemnikov z več kot 390 milijoni evrov iz obeh skladov.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.