About Fund od Funds

Mediji

Prava informacija ob pravem času je v današnjem hitro spreminjajočem poslovnem svetu ključna, zato je korektno in profesionalno sodelovanje z mediji in ostalimi strokovnimi javnostmi ena izmed prioritet naše komunikacijske strategije. 

Skladno s tem je naš cilj na vsa novinarska vprašanja odgovoriti strokovno in ažurno. Da bi zagotovili kar najbolj kakovostne informacije, v Oddelku za marketing in odnose z javnostmi odgovore pripravljamo v sodelovanju s strokovnimi službami SID banke. Novinarje zato prosimo, da upoštevajo, da bomo na vprašanja odgovorili v najmanj 24 urah, za zahtevnejša vprašanja pa si pridržujemo pravico odgovoriti v daljšem roku, ki pa v nobenem primeru ne bo presegel zakonsko določnega roka sedmih delovnih dni (45.člen Zakon o medijih).

Sporočila za javnost

2023

16. junij 2023: Do konca leta gospodarstvu na voljo 258 milijonov evrov povratnih sredstev

3. marec: Iz vira, ki je bil pridobljen v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19, je še vedno na voljo 5 mio EUR

2022

23. december: SID banka je črpala celotna kohezijska sredstva v višini skoraj 300 milijonov evrov za nadaljnje financiranje slovenskih podjetij in občin

2021

15. december: 3,3 milijonsko posojilo SID banke soomogočilo investicijo v izgradnjo 142 javnih najemnih stanovanj in garažno hišo za mlade družine, starejše in upravičence do neprofitnih stanovanj

5. oktober 2021: SID banka je v dobrih dveh letih uspešno črpala več kot 190 milijonov evrov kohezijskih sredstev

25. maj 2021: Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo, ki bo razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro

11. marec 2021: S portfeljskimi garancijami za RRI v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem širimo dostop do financiranja razvojno pomembnih projektov

2020

22. oktober 2020: SID banka s Skladom skladov COVID-19 uspešno blaži posledice epidemije na gospodarstvo

2. oktober 2020: Nov sklad SID banke iz evropskih kohezijskih sredstev za omilitev posledic epidemije COVID-19

19. maj 2020: SID banka s portfeljskimi garancijami v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah

2019

9. december 2019: SID banka uspešno črpala drugo tranšo kohezijskih sredstev, s katerimi v okviru Sklada skladov nudi financiranje podjetij in občin

14. november 2019: SID banka zelo uspešno plasira kohezijska sredstva 

22. julij 2019: SID banka ponuja lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada

4. junij 2019: 15 milijonov evrov za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije preko Gorenjske banke

3. april 2019: Novih 42 milijonov eurov posojil za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije preko SID banke

9. januar 2019: Slovenski podjetniški sklad z novo ponudbo mikroposojil iz Sklada skladov SID banke za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva

2018

25. oktober 2018: Primorska hranilnica Vipava je obogatila svojo ponudbo s podjetniškimi mikrokrediti iz Sklada skladov

5. september 2018: SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

2017

24. november 2017: Oblikovanje prvega Sklada skladov za financiranje razvoja in podjetništva iz evropskih kohezijskih sredstev

 

Kontakt

Saša Podpeskar

e: sasa.podpeskar@sid.si
direktorica oddelka za marketing in odnose z javnostmi t: 01 200 72 64

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.