Za MSP v okviru Sklada skladov na voljo portfeljske garancije za RRI

SID banka v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem širi dostop do financiranja razvojno pomembnih projektov z novim finančnim instrumentom, portfeljske garancije za raziskave, razvoj in inovacije (RRI). Gre za kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini dobrih 30 milijonov EUR, ki bodo podjetjem na voljo pri Delavski hranilnici, ki je bila s strani SID banke izbrana preko javnega poziva. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem.

Prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije bo izbrani finančni posrednik, Delavska hranilnica, lahko uporabila za financiranje samostojnih podjetnikov, mikro ter malih in srednje velikih podjetij za projekte, ki so namenjeni krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij. Krediti finančnega instrumenta se bodo odobravali po shemi pomoči de minimis.

Nov finančni instrument Sklada skladov SID banke bo upravičencem omogočal:

  • Kredit v višini od 10.000 EUR do 10 mio EUR,
  • ugodnejše pogoje zadolževanja - SID banka zagotovi do 62,5% brezplačno, brezpogojno in prvovrstno kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj,
  • Portfeljske garancije so za samostojne podjetnike, podjetja in sodelujočo hranilnico brezplačne.

Podjetje bodo sredstva kredita lahko namenila za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ter tudi za obratna sredstva, ki so namenjena povečanju raznovrstnosti proizvodnje kreditojemalca, bistvenemu izboljšanju obstoječih proizvodov ali storitev oziroma bistvenim spremembam v proizvodnem procesu.

Sporočilo za javnost

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
25. Maj 2021

Z dolgoročnimi posojili SID banke do otvoritve nove parkirne hiše v Mestni občini Koper

Predstavniki Mestne občine Koper in SID banke so danes slavnostno odprli novo podzemno garažno hišo, ki bo razbremenila in revitalizirala staro mestno jedro.

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.