Lastniško financiranje Sklada skladov za inovativna podjetja v začetnih fazah razvoja

Program lastniškega in kvazi lastniškega financiranja iz Skada skladov je namenjen mikro in malim podjetjem, oblikovanim kot gospodarska dužba s sedežem v Sloveniji, ki so v začetnih fazah razvoja (semenski fazi, fazi oblikovanja oziroma fazi zagona), so nizko kapitalizirana in težko dostopajo do financiranja preko poslovnih bank.

Namen sredstev je izboljšati strukturo virov financiranja predvsem inovativnih podjetij in jim omogočiti financiranje poslovanja do točke, ko le to postane ustrezno ter dobičkonosno in torej dostopno tudi za bančno financiranje.  

Podjetjem je v okviru programa na voljo 10 milijonov evrov sredstev EKP, skupaj z vzvodom pa bo končnim prejemnikom na voljo najmanj 13 milijonov evrov.

Sredstva lahko prejmejo v dveh različnih oblikah, kot KONVERTIBILNO POSOJILO (ročnost do 5 let s 3 letnim moratorijem, 75.000 evrov, brez zavarovanj, predvidena obrestna mera 4 %) in kot NALOŽBA V LASTNIŠKI KAPITAL (ročnost do 10 let, med 100.000 in 1,2 milijonov evrov, brez zavarovanja, pismo o nameri že zagotovljenega dodatnega kapitalskega vložka, izstop možen kot sekundarna, javna prodaja ali prodaja managementu).

Ponudnik lastniškega in kvazi lastniškega financiranja iz Sklada skladov SID banke je Slovenski podjetniški sklad.

Več informacij o programu

Pokličite 01 200 75 14 ali nam pišite na sklad.skladov@sid.si

milijonov €
sredstev Evropske Kohezijske politike
milijonov €
sredstev posrednikov
milijonov €
sredstev za končne prejemnike
05. Junij 2020

SID banka s portfeljskimi garancijami v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah

Novi Ljubljanski banki, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim...

A
Trenutno aktualno
Pravno obvestilo

Z brezplačnimi e-obvestili vas obveščamo o novostih, povezanih z agencijo, splošnih informacijah, povezanih s komuniciranjem in oglaševanjem, člankih, aktualnih ponudbah in ostalih poslovnih informacijah. Pošiljatelj e-obvestil in upravljavec zbirke osebnih podatkov je SID banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju SID banka).

E-obvestila prejemate v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah na osnovi vaše prijave na prejemanje e-obvestil na spletni strani SID banke, sodelovanja v nagradnih igrah, nakupa ali iz drugih pravnih naslovov, s katerimi je bilo dano prostovoljno soglasje.
S prijavo na e-obvestila posameznik izrecno soglaša, da SID banka obdeluje osebne podatke za namene ciljnega in neposrednega trženja. SID banka lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu, pri čemer za novičarsko listo lahko uporablja zunanji servis skladno s pravili slednjega (npr. eGlasnik) in podatke hrani v oblaku.

Posameznik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico, da kadarkoli pisno ali na e-mail naslov: sidbanka@sid.si zahteva odjavo od prejemanja e-obvestil ter da SID banka osebne podatke trajno ali začasno preneha uporabljati za namene ciljnega in neposrednega trženja, pri čemer bo SID banka ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov za namene ciljnega in neposrednega trženja.

Elektronski naslov, na katerega prejemate e-obvestila, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.