Z dolgoročnimi posojili SID banke do otvoritve nove parkirne hiše v Mestni občini Koper

Zaradi čedalje večjih potreb po parkirnih mestih za stanovalce, dnevne migrante in druge obiskovalce, se je Mestna občina Koper (MOK) odločila, da zgradi javno podzemno parkirno hišo pod Muzejskim trgom v Kopru. Za financiranje gradnje je MOK pridobila dolgoročni posojili SID banke v skupni vrednosti štirih milijonov evrov, poltretji milijon evrov pa je občina zagotovila iz lastnih sredstev.

SID banka je projekt financirala z dvema dolgoročnima kreditoma s ciljem zagotoviti maksimalno ugodne pogoje financiranja, pri čemer so združili evropska kohezijska sredstva in lastna sredstva SID banke. Mestni občini Koper so eno posojilo zagotovili v okviru razvojno-spodbujevalnega programa za financiranje občin, drugo posojilo pa po programu kreditov za urbani razvoj iz Sklada skladov SID banke, kjer so na voljo povratna evropska kohezijska sredstva.

Nova, podzemna parkirna hiša je ključnega pomena za ureditev prometa v starem mestnem središču. Njen glavni namen je razbremenitev historičnega mestnega jedra s postopnim zmanjševanjem motornega prometa v mestu ter umikom parkirnih mest v podzemne etaže, saj bo zagotovila kar 466 parkirnih mest.

Z realizacijo projekta podzemne garažne hiše je občina dosegla naslednje cilje:

  • zmanjšanje prometne in urbane okoljske obremenitve,
  • prenova in revitalizacija degradiranih urbanih območij,
  • prometna razbremenitev ob zagotavljanju boljše prometne dostopnosti,
  • izboljšanje prometne varnosti v Kopru,
  • izboljšanje privlačnosti obstoječe turistične ponudbe mesta Koper z zagotovitvijo večje količine parkirnih mest,
  • urejenost in privlačnost odprtih mestnih površin in mestnih obal,
  • ureditev dostopov in uporabnosti površin za starejše in funkcionalno ovirane osebe,
  • vzpostavitev boljših in dodatnih povezav mestnih predelov z obalo in mestnim središčem.

S financiranjem gradnje koprske parkirne hiše v SID banki spodbujamo naložbe v lokalno infrastrukturo ter razbremenitev starih mestnih jeder, kot tudi uporabo okolju prijaznejših vrst prevoza.

 

Več o projektu v sporočilu za javnost

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.