Best Practices

INO, d.o.o. Žiri

V podjetju INO, d.o.o. Žiri se zavedajo, da jim največjo nevarnost predstavlja konkurenca, ki ne konkurira s kakovostjo, temveč s ceno. Zato svojo konkurenčno prednost že skoraj trideset let razvijajo in vzdržujejo predvsem z odlično, edinstveno, inovativno, predvsem pa kakovostno ponudbo proizvodov in storitev.

Njihovi začetki poslovanja segajo v leto 1991. Začeli so kot podjetje za konstruiranje in izdelavo strojne opreme. Najprej so začeli proizvajati stroje za sitotisk, kasneje so zaradi potreb tržišča razširili svojo dejavnost še na proizvodnjo strojev za tisk stekla in avtomatizacijo proizvodnih linij. Danes ima podjetje izdelan načrt ohranitve oziroma dviga tržnega deleža na obstoječih trgih kot tudi celovit projekt tržnega prodora na tuje trge z opremo za sitotisk, ki je plod lastnega razvoja. V zadnjih letih so že močno povečali prodajo. Na domačem trgu prodajo tretjino izdelkov  in storitev, preostali dve tretjini pa v državah članicah Evropske unije in tudi zunaj nje.

Da bi uresničili smele načrte, so se odločili za nakup strojev za obdelavo - CNC rezkalnega stroja in stružnice. Z novo naložbo bodo skrajšali roke dobav, povečali obseg proizvodnje ter izboljšali kakovost obdelave kovinskih proizvodov za potrebe svojih kupcev. Za uresničitev želenih naložb so potrebovali dodatna sredstva, ki so jih uspešno pridobili iz naslova Sklada skladov.

Direktor podjetja Blaž Mur je o sodelovanju z bankami pri pridobivanju sredstev Sklada skladov povedal: »Ko ti bančni svetovalec v pravem trenutku predstavi vse značilnosti in prednosti financiranja iz Sklada skladov, je odločitev za prepotrebno naložbo toliko lažja.«

»Ko ti bančni svetovalec v pravem trenutku predstavi vse značilnosti in prednosti financiranja iz Sklada skladov, je odločitev za prepotrebno naložbo toliko lažja.«

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.