About Fund od Funds

Področja financiranja

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Na področju malih in srednje velikih podjetij (MSP) bodo prek finančnih posrednikov Sklada skladov MSP-jem, mikro podjetjem in samostojnim podjetnikom na voljo ugodni mikrokrediti za financiranje obratnih sredstev in naložb v osnovna sredstva, portfeljske garancije, lastniško in kvazi-lastniško financiranje.

RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE (RRI)

MSP-jem, zagonskim podjetjem, start-up in velikim podjetjem bodo na področju razvoja, raziskav in inovacij (RRI) na voljo ugodni krediti za financiranje investicij ter portfeljske garancije.

ENERGETSKA UČINKOVITOST (EE)

Javnemu sektorju in ESCO podjetjem bodo na področju energetske učinkovitosti na voljo ugodni krediti za celovito energetsko prenovo javnih stavb.

URBANI RAZVOJ (UR)

Na področju urbanega razvoja v mestnih občinah bodo javnemu sektorju, zasebnemu sektorju, ki upravlja z javnimi površinami in stavbami ipd., ter javno-zasebnim partnerstvom na voljo ugodni krediti za projekte na področju urbanega razvoja.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.