KMALU NA VOLJO: Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Kredit za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij boste podjetja lahko namenila za opredmetena in neopredmetena sredstva ter tudi za obratna sredstva.

Program bo omogočal:

  • Kredit od 10 tisoč € do 10 milijonov €.
  • Za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (tudi zasebniki, zavodi in zadruge).
  • Ročnost od 1 do 10 let.
  • Prvovrstno, brezpogojno in brezplačno jamstvo SID banke, ki krije 62,5 % glavnice kredita.
  • Kritje do 100 % upravičenih sroškov.

 

Kredit z jamstvom SID banke bo na voljo pri, preko javnega poziva izbranih, finančnih posrednikih predvidoma konec marca.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.