Financiranje v okviru evropske kohezijske politike

SID banka prek Sklada skladov podjetjem vseh velikosti nudi ugodne kredite za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI). 

Podjetjem bodo na voljo tudi portfeljske garancije z namenom zagotovitve naslednjih koristi: nižja raven zavarovanj, ki jih zahtevajo finančni posredniki, nižje obrestne mere kreditov, manjši stroški garancij in daljši moratoriji za odplačilo glavnice kredita. Portfeljska garancija bo zagotovljena sodelujočim finančnim institucijam in bo lahko krila morebitne izgube finančne institucije.

Pričakovani rezultati ugodnih kreditov in portfeljskih garancij so povečanje števila inovacijsko dejavnih podjetij, rast zasebnih naložb v RRI, večji delež izvoza visokotehnoloških izdelkov ter več slovenskih podjetij, vključenih v globalne dobaviteljske verige in konzorcije.

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
08. June 2020

SID bank eases access to commercial bank's financing for SMEs through Fund of funds portfolio guarantees

Small and medium enterprises can from now on receive loans with SID bank’s guarantee in total amount of EUR 100 million directly at participating commercial banks-Nova Ljubljanska banka, Delavska...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.