Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Na svojih spletnih straneh bo SID banka zbirala elektronske naslove obiskovalcev za namene pošiljanja enovic. Pri tem se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljala le za interno uporabo in jih ne bo posredovala drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, bo SID banka, d.d., Ljubljana uporabljala ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje zbranih podatkov.

 

Politika varstva osebnih podatkov

 

V SID banki vam zagotavljamo uresničevanje pravic po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR). Svojo zahtevo po uveljavitvi teh pravic lahko podate z zahtevkom, ki ga oddate po pošti na naslov SID banka d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (podpisan lastnoročno) ali na elektronski naslov povop@sid.si (podpisan z digitalnim potrdilom).

 

Zahtevek za uveljavljanje pravic, ki se nanšajo na obdelavo osebnih podatkov

 

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
22. November 2021

Portfolio guarantees for SMEs are available under the Fund of funds

Within the Fund of Funds, SID Bank is expanding access to financing for developmentally important projects for small and medium-sized enterprises with a new financial instrument, portfolio guarantees...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.