SID banka s portfeljskimi garancijami v okviru Sklada skladov malim in srednje velikim podjetjem izboljšuje dostop do virov financiranja pri poslovnih bankah in hranilnicah

Kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini skoraj 100 milijonov evrov bodo mala in srednje velika podjetja odslej lahko pridobila pri sodelujočih poslovnih bankah – Novi Ljubljanski banki, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem.

SID banka kot garancijski instrument v okviru Sklada skladov uvaja prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v višini jamstvene kvote 61,9 milijona evrov, ki jih izbrane poslovne banke oz. hranilnice, Nova Ljubljanska banka, Delavska hranilnica in Primorska hranilnica Vipava lahko koristijo pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje samostojnih podjetnikov, mikro ter malih in srednje velikih podjetij. Vsi ti bodo na ta način preko sodelujočih finančnih institucij lahko že v kratkem izboljšali svoj dostop do virov financiranja s krediti v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov ter izkoristili ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila delno, do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj, zahtevanih od podjetij.

 

Sporočilo za javnost

 

Call us at +386 1 200 75 14 or e-mail us at fof@sid.si

million €
ESIF FOUNDS
million €
Financial intermidiaries founds
million €
Founds for final recipients
08. June 2020

SID bank eases access to commercial bank's financing for SMEs through Fund of funds portfolio guarantees

Small and medium enterprises can from now on receive loans with SID bank’s guarantee in total amount of EUR 100 million directly at participating commercial banks-Nova Ljubljanska banka, Delavska...

A
News
Legal notice

By subscribing to the newsletter you agree that SID banka, d.d., Ljubljana can notify you about news related to the bank, general information related to communications and advertising, articles, current offers and other business information, as well as performing analyses about the reading of the submitted contents for its own needs and uses your personal data, whereas it can engage an external provider (e.g. mailChimp) for the mailing list in accordance with its rules and store the data in the cloud. SID banka hereby guarantees that your subscription can be revoked and your data erased at any time.